Home » Werken » Veranderingen » Het 5-As model

Het 5-As model

Het 5-As model (c) is een model dat vijf essentiële stappen beschrijft die noodzakelijk zijn om een verandering succesvol in te voeren in uw organisatie. De vijf stappen beginnen allen met een A – in het Engels: Awareness, Assessment, Alignment, Adaptation en Adoption.

a-89x96wareness
ssessment
lignment
daptation
doption

Awareness
Een verandering vindt plaats als er bewustzijn ontstaat van een behoefte. Dingen lopen misschien goed, maar kunnen nog beter. Of er vindt iets plaats in de buitenwereld waardoor we moeten reageren.

Assessment
Het goed in kaart brengen van de behoefte van de verandering is essentieel voor het invoeren ervan. Maar vooral geldt ook wíe er met elkaar praten. Dialoog. Veranderingen die verankerd zijn in de organisatie hebben een grote(re) kans van slagen, omdat zo’n verandering als gezamenlijk wordt ervaren.

Alignment
Veranderingen moeten passen in de huidige organisatiestructuur en zijn geen losstaande entiteiten. Wellicht moeten huidige processen fit-for-purpose worden gemaakt. Belangrijk is om te weten waar de kracht ligt binnen het bedrijf en wat de mensen motiveert. Veranderingen moeten passen.

Adaptation
De verandering vindt plaats. Veel veranderingen binnen een organisatie worden beter ingevoerd als er een adaptatieprogramma aan vastzit. Mensen worden begeleid in het ervaren van de verandering en de eventueel gewijzigde werkzaamheden of mogelijkheden. Realistisch, zonder een klef handje vasthouden, met duidelijke verwachtingen. Maar ook met een luisterend oor en aandacht voor nieuwe technische middelen en het gebruik ervan.

Adoption
Het uiteindelijke doel van een verandering is adoption; volledige opname in de huidige bedrijfsprocessen en – cultuur. Het effect van een verandering kun je meten. Adoption betekent dat een verandering succesvol geïmplementeerd is én het gewenste effect heeft.

image

Het 5-As Model is een model dat de vijf stappen beschrijft waarop een verandering succesvol in een organisatie kan worden ingevoerd. Het model is bedacht door Gerard Jans, organisatieadviseur en verandermanager.

 

Total Page Visits: 53 - Today Page Visits: 2