Monopoly (1)

Good old Monopoly. In 1935 door Parker Brothers op de markt gebracht. Een spel met als doel een monopolie op te bouwen met onroerend goed, spelers moeten zo veel mogelijk straten opkopen. Het spel is leuk natuurlijk. Interessanter zijn echter de directieve spelkaartjes om het verloop te beïnvloeden. Als je met je pion op een vakje KANS of ALGEMEEN FONDS komt trek je zo’n kaartje en voer je de aanwijzing uit.

Een bijzonder KANS kaartje is het kaartje Ga verder naar START. Ik snap de bedoeling wel. Het bord is vierkant en het vakje START ligt verderop; je moet je pion erop zetten.

Dat START echter verderop ligt, terwijl je al onderweg bent, is een fenomeen dat ik vaak tegenkom in het bedrijfsleven. Met name als het bedrijf een nieuwe koers wil varen, de strategie wijzigt of er een cultuuromslag moet plaatsvinden wordt START gezien als een vertrekpunt, een ijkpunt voor de correcte mindset of waarvan we later willen zeggen: ‘Kijk daar zijn we de goede kant op gegaan.’

Jammer van alle effort die al in het bedrijfsresultaat of de cultuur gestoken was. We waren zo lekker onderweg voor ons gevoel en anderen vertellen ons nu dat START eigenlijk verderop ligt. Jammer joh, je was eigenlijk aan het warmlopen maar we moeten eigenlijk nog beginnen. Als ondogmatisch student liep ik eens een sporthal binnen na het nuttigen van veel te veel biertjes. De finale van een volleybalfinale zou juist aanvangen, het wachten was op de scheidsrechter. Ik klom uit balorigheid in de hoge scheidsrechtersstoel. De volleyballers gingen van start. Ik dacht dat ze een beetje aan het warmdraaien waren en na een kwartier riep ik dat de wedstrijd ging beginnen. Gelukkig was de stoel vrij hoog een reikten de woedende spelers mij maar tot de enkels.
Ga verder naar START.

Natuurlijk is een START soms wenselijk, een startende mijlpaal, zeker bij een vernieuwing. We gaan het anders of beter doen. We beginnen een nieuwe organisatie, een onderdeel daarvan of een nieuwe manier van werken.

Blijf het wel zien als een evolutie, gooi de oude organisatie niet met het badwater weg. Veel mensen die er al een tijdje werken hebben zich met het bedrijf geïdentificeerd en als je geluk hebt en het goed gedaan hebt zijn ze trots op het bedrijf. Ga verder naar START klinkt soms, net als bij Monopoly, als een boete.

Kijk vooral bij veranderingen naar wat al goed was en benoem die zaken in het bedrijf. Ook zijn mensen op individueel niveau niet allemaal even ver in hun ontwikkeling. Een gezamenlijke START zal voor de een inderdaad een nieuwe wereld openen, een echte KANS. Voor vooruitstrevende mensen bevat deze benadering echter een nóg groter gevaar.

Want in Monopoly trof ik één kaartje gelukkig nog niet aan:
Ga terúg naar START.
Waak ervoor.