Home » Extra » Nieuwjaar

Nieuwjaar

‘Het nieuwe jaar is daar,’ om met Padde te spreken in de film Scheepsjongens van Bontekoe. De rest van het inferieure dichtsel zal ik u onthouden. Het is om en nabij nieuwjaarsdag. Vorig jaar schreef ik dat ook al. Ja, vorig jaar was er ook een nieuwjaarsdag. Maar u heeft er weinig van gebakken in 2019, dus onderstaand verhaaltje doe ik nog maar een keer.

De dag voor Nieuwjaar is het nog oudjaarsdag. Je kunt ook gewoon dinsdag zeggen tegen oudjaarsdag. Je kunt ook helemaal niks zeggen, maar dan kun je net zo goed gaan slapen. Of naar een nieuwjaarsreceptie gaan.

Als je het, in plaats van oudjaarsdag en nieuwjaarsdag, gewoon hebt over dinsdag en woensdag, hebben vele statements opeens veel minder waarde. Het stoppen met roken, het gezonder leven, het afvallen, het uitvallen, wat hebben we dit jaar gedaan, wat gaan we doen; het krijgt een andere dimensie. Het uiten van goede voornemens op een ordinaire dag zal over het algemeen een verwonderde reactie oproepen, vergezeld van lichtelijk fronsen.

We vinden het blijkbaar mooi dat er een gedefinieerd moment is waarop we met z’n allen legitiem uiting geven aan onze beste bedoelingen en voornemens. Waarbij aangetekend dat we uitgaan van góede voornemens. Immers, gelukkig weinigen onder ons nemen zich voor een moord te plegen, racistisch gedrag te vertonen, bejaarden preventief te ruimen, elk laakbaar gedrag te baseren op superieure functiestatus, geestelijke ziektes te bagatelliseren of vals te spelen met het klaverjassen in de voetbalkantine.

Goede dingen bedenken dus. Op momenten rond oud en nieuw. Zelfs de beroemdsten onder ons doen ons ongevraagd de beste wensen, die we moeten ondergaan in de media. We horen het gezapig aan en snuiten de neus nog eens.

Het liefst gaan we in het nieuwe jaar voorbij aan het afgelopen jaar vol honger, leed, pijn, ontslag, misbruik, echtscheiding, ziekte en ellende. Laten we van het positieve uitgaan en: een nieuw jaar met nieuwe kansen. Ja ja, toch jammer dat we dat pas met Nieuwjaar bedenken en de Goede Voornemens niet op een willekeurige dinsdag of woensdag laten ingaan.

Wat wensen we elkaar eigenlijk toe voor zo’n nieuw jaar? De beste wensen hoor. Een veelgehoorde wens. Dat is mooi, doch makkelijk. Het allerbeste hoor, en we draaien ons om en doen de toiletdeur achter ons dicht. Sommigen voegen er een nuance aan toe en wensen Alles dat wenselijk is. Helemaal een allesomvattende wens, maar toch al meer in de buurt van de waarheid. Je kunt immers in principe iemand het graf in wensen. Een wens dus die eigenlijk elke dag past, goedschiks of kwaadschiks.

Maar we zouden het mooi en goed houden. Vandaar ook voor u alles dat aan beste wensen wenselijk is. Daar passen ook de beste wensen bij die nog onwenselijk zijn. Onwenselijk in de zin van: ‘nog niet als wens te bedenken maar door voortschrijdend inzicht nog te ontstaan in de toekomst,’ niet als ‘ongewenst’ uiteraard. Bijvoorbeeld een wens dat je iemand beterschap wilt wensen, terwijl hij pas in juni aanstaande ziek wordt. Je kunt alles maar beter voor zijn, zo vergeet je de dingen niet die niet te wensen zijn op dit specifieke moment.

Vandaar de wens Alles dat aan beste wensen wenselijk is (dus inclusief hetgeen nog niet te wensen is) voor 2020.

De beste wensen. Indien wenselijk.

 
untitled