Home » Werken » Veranderingen » Van adaptatie naar adoptie

Van adaptatie naar adoptie

Nieuwe fratsen. We werkten twintig jaar op kantoor en volgden bepaalde routines. Goed, er werd wel eens een nieuw proces bedacht en als het echt tegenzat kwam er een nieuw programma op de computer, waarmee we de dagelijkse werkzaamheden moesten uitvoeren.

We volgden een cursus, leerden een trucje en konden weer aan de slag. Het was eigenlijk wel een leuke cursusdag, goed dat er gekozen was voor een locatie in het bos. Onder het lachen met koffie hadden we geleerd waar de verschillende buttons in het programma voor dienden en de orderverwerking geschiedde vanaf dat moment niet door de afdeling van Bert-Jan, maar door die van Ans, want dat scheelde een dag doorlooptijd. Natuurlijk wél jammer dat de mensen van Bert-Jan in het bakje ‘Overcompleet‘ raakten.

En zo ging het voort. We werkten weer. Mét een nieuw middel. Een nieuwe tool. Na drie weken hadden we echter manieren bedacht om zoveel mogelijk op de oude manier verder te werken.

Veranderingen van niks natuurlijk. Duur en contra-productief. Het ging veel beter toen (de goede) leveranciers gingen nadenken over de manier waarop veranderingen, voortkomend uit nieuwe techniek, geïntroduceerd konden worden. Praten met de mensen, enthousiasmeren. On site trainingen. Een uitrol met mensen van de leverancier op de werkvloer, en een bekwame helpdesk op de achtergrond, als steun in de rug. Met instructiepagina’s, videofilmpjes, prijsvragen en posters.

Bovenstaand proces noemen we adaptatie van techniek. We proberen nieuwe zaken in te passen in de huidige processen en werkzaamheden. Mensen worden meegenomen in de verandering. De cursusleider heeft ons vertrouwen gegeven in het middel, we begrijpen hoe het werkt en snappen dat het gewenst is of we wensen het zelf.

De goede weg? Natuurlijk! Goed nadenken over hoe je veranderingen binnen een bedrijf vorm geeft is goed. Zo moet je veranderingen ook introduceren. Veranderingen zijn nodig om te overleven en slechts veranderingen met draagvlak zullen slagen. Adaptatie is een must.

Toch is adaptatie niet voor iedereen noodzakelijk. Een stap verder gaat het als nieuwe middelen omarmd worden door mensen die het gebruik ervan snappen, bijna zonder nadenken, en gaandeweg het gebruik de mogelijkheden, en misschien zelfs niéuwe mogelijkheden, ontdekken. Het verschil tussen adaptatie en adoptie; nog even een stap verder gaan.

The verb adapt means to take something and make it suitable for a specific use or situation. The verb adopt means to take something and make it one’s own.

Adoptie van techniek maakt ons als het ware één met die techniek. Een natuurlijk verlengstuk van onze mogelijkheden, die nieuwe mogelijkheden creëert. Er zijn vele theoriën bedacht waarom mensen überhaupt een proces nodig hebben van adaptatie. Van generatie XYZ, de innovatietheorie van Rogers tot het generatieverschil van Eduard Beck.

Feit is dat pure adaptatie van nieuwe technieken in bestaande situaties vaak in feite een kwestie is van oude wijn in nieuwe zakken. De afdeling van Ans verwerkte nog steeds orders op een vaste plaats op een vaste tijd in een vast, zij het vernieuwd, systeem. De verandering had beter ingekleed kunnen worden, zodat mensen niet terugvielen naar het oude systeem, maar in basis bleef het proces gelijk.

Werkelijk innoveren aan de hand van de mogelijkheden die nieuwe techniek kan bieden is het adopteren van die techniek, zonder de grenzen van het oude, en de durf en de wil om te innoveren. Organische organisaties, flexibel, online, niet tijd- en plaatsgebonden zullen winnen.
 
 
image55

 

Total Page Visits: 86 - Today Page Visits: 2