Home » Werken » Veranderingen » Moe? Veranderen geeft energie!

Moe? Veranderen geeft energie!

De wereld wordt steeds sneller en we zijn virtueel dichterbij elkaar dan ooit. Onder invloed van elkaar, techniek en afwisselend hoog- en laagconjunctuur is het zaak bedrijfsprocessen en diensten zodanig aan te passen dat we kunnen blijven concurreren; gemeenplaatsen inmiddels.

Veranderingen dus. Veel bedrijven menen dat het veranderen van toestand A naar toestand B een project is. De meetbare zaken worden gekwantificeerd. Aan het eind van het project blijkt dat toestand B niet haalbaar is, toestand C eigenlijk wenselijker was en, omdat er voorbijgegaan is aan menselijke aspecten, er grote weerstand is gegroeid bij het personeel.

Filosofen als Heraclitus, Plato, Nietzsche en Sartre, om er zo een paar te noemen, schreven al over veranderingen. Verandering is onlosmakelijk verbonden met tijd. Goed bezien bestaat er zelfs geen tijd zonder dat er een verandering in plaatsvindt. Alles is elk moment in verandering, er is altijd iets dat geactualiseerd is en dat de dingen doet bewegen. De werkelijkheid is een onophoudelijk ‘worden’ of ‘gebeuren,’ ook wel aangeduid met panta rhei; alles stroomt.

Natuurlijk verandert in projectenland niet elke seconde de werkelijkheid, dit zou élk project doen mislukken immers. Maar erg vaak blijkt dat de wereld zodanig veranderd is dat er na het beëindigen van een project er eigenlijk behoefte is aan een nieuw project. Veel misverstanden ontstaan omdat bedrijven ervan uitgaan dat ze er weer een tijdje tegen kunnen na een verandertraject. Maar de mondiale markt wordt steeds dynamischer en verandert continu. Daarmee worden dus veranderingen, ook voor bedrijven, continu. Dus niet meer zozeer projecten draaien, maar meer een continuous delivery.

Door een continu veranderende omgeving is het zaak om het bedrijf zo in te richten dat je dynamisch mee kan veranderen. Flexibiliteit in je organisatie brengen. De behoefte aan Agile werken. Flexibel zijn in je processen. In je personeelsbestand. In je product-of dienstenrange. Belangrijk hierbij is om niet te willen veranderen óm het veranderen, dus niet alleen veranderen om het mee willen doen.

Met de juiste definities lukt het meestal wel om de bedrijfsprocessen, diensten en producten te veranderen. Ten aan zien van veranderingen wordt echter steeds vaker gesproken over de menselijke factor; zoals gezegd mislukken veranderingen vaak doordat het personeel weerstand biedt tegen de veranderingen. Het personeel is dan ‘verandermoe.’ Veranderen is daarmee nog niet hetzelfde als gemotiveerd veranderen. Gemotiveerd veranderen kan middels een pistool op het hoofd van de medewerker, maar beter is een verandering met draagvlak te introduceren.

Wil je zinnig veranderen, mét draagvlak binnen je organisatie, zul je eerst moeten begrijpen waar het bedrijf al goed in is en welke motivaties binnen het bedrijf een belangrijke rol spelen. Dit klinkt paradoxaal, omdat het bedrijf al bestaansrecht heeft bewezen in het verleden. Toch is dit begrip er niet altijd en is noodzakelijk om te kunnen bepalen waar je moet bewegen. De kunst is om zaken die al goed gaan, en die zeer gemotiveerd worden uitgevoerd, zo min mogelijk of behoedzaam te veranderen.

Vaak begrijpt het bedrijf enerzijds niet goed welke drijfveren mensen in gang zetten, ze hebben zich er simpelweg niet in verdiept. Ook zijn mensen trots op bepaalde kerntaken of producten en voelen minder identificatie met het bedrijf als er aan wordt gesleuteld.
Maar vaak is het mogelijk dat mensen al vóór de verandering gedemotiveerd zijn; ze zijn jarenlang werkzaam in dezelfde functie en willen niet meer afwijken van jarenlange routines, die een schijnveiligheid hebben gecreëerd. Eigenlijk zijn het notoire tegenstanders van wat voor verandering dan ook. Als bedrijf pluk je dan zure vruchten, omdat je niet tijdig hebt geïnvesteerd in je mensen.

Anderzijds is het vreemd dat we voor een bedrijf werken en niet willen begrijpen dat het bedrijf moet veranderen om te overleven. Dat het geen managementspel is of dat besparingen belanden in de portemonnee van de directeur. Genoemde notoire mopperkonten, die ook vaak een groot netwerk hebben binnen het bedrijf, gebruiken hun invloed om mensen mee te krijgen in hun aversie tegen veranderingen. Mensen waarvan je je soms in alle eerlijkheid moet afvragen of ze nog wel bij het bedrijf passen.

Veranderen moet. Stilstaan is achteruitgang in de dynamische mondiale markt. Goed kijken naar de wereld om je heen, kansen willen zien en benutten. De conclusie is dat veranderen begint met communiceren binnen alle geledingen van een bedrijf, met als doel elkaar te leren kennen. De kerncompetenties binnen het bedrijf, de menselijke aard van het personeel, de groepsdynamiek, de trots en de drijfveren naar boven halen. Essentieel om gezamenlijk veranderingen te laten slagen, die nu eenmaal nodig zijn om te overleven. Dan wordt je er ook niet moe van, maar geeft het juist energie, omdat je samen bouwt aan vooruitgang.
Verandermoe is uit. Beweeg mee!

 

Gepubliceerd op lerendeleiders.nl

 

Total Page Visits: 47 - Today Page Visits: 1