Home » Extra » De verjaardag

De verjaardag

De verjaardag. Een vreemd gebruik. Wat is het eigenlijk? We vieren dat we een tijdsspanne op aarde zijn. Buiten de (baar)moeder welteverstaan. Logischer zou het zijn als we het moment zouden vieren dat ons leven, na moeizame conceptie en rekenmodellen met eisprongen, daadwerkelijk aanving met de eerste celdeling. Schier ondoenlijk. We zien diverse kraamvrouwen immers al worstelen met moeilijke schema’s ten aanzien van dit vertrekpunt ter berekening van de uiteindelijke datum van de bevalling.

Bovendien raken we hier het vlak van de abortuswetgeving. Wanneer spreken we eigenlijk van aanvang van het leven? Zijn we in leven als klompje cellen of is deze status pas bereikt als we oren en neus bezitten of de aanleg van de hersenen is voltooid? Een glibberig pad, vol politieke voetangels en religieuze klemmen, dat we snel weer verlaten. Trouwens, als je een abortus hebt ondergaan als embryo ben je natuurlijk nog niet jarig. Veiligheidshalve houden we het dus op verjaren volgens de Gregoriaanse kalender, met het moment van teraardebestelling door moeders als vertrekpunt.

image521

Zo’n dag verloopt veelal met cadeaus in bed en thee in het ondergoed, een drumband voor de deur, een ommetje door de buurt en het lezen van e-mails en tweets met felicitaties. Eventueel kunnen collega’s een steentje bijdragen, gebak voederen zal dit stimuleren. Familie en vrinden vormen veelal het sluitstuk, waarbij mannen en vrouwen eigen praatgroepen vormen. Drank maakt de tongen los en we horen verhalen aan over slecht gereguleerd verkeer, belastingen, buitenlanders, de gezondheid met uiteenzetting der kwalen, de voetbalclub, de prestaties op het werk (met enige overdrijving van de eigen status), nieuw aangeschafte en meegebrachte gadgets, lief en leed der kinderen en de achteruitgaande moraal van de maatschappij in het algemeen.

Als ome Cor een scheur in de bank windt en oma het toilet laat overstromen lijkt de jarige de wanhoop nabij. Bedenk echter dat deze mensen de moeite namen deze dag van geboorte te memoreren, hiermee uiting gevend aan de waardering dat de wereld een stuk mooier werd op die dag.

Een fijne verjaardag gewenst. Memoreert helemaal niemand deze dag; blijf dan lekker in bed.