Voetbal & werkvloer

Als je coach bent op de werkvloer en ook op het voetbalveld, dan vallen de parallellen, maar ook de verschillen, goed op. In deze reeks artikelen worden die parallellen en verschillen beschreven.